Wielki Post

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli…

Jl 2, 12-14

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Wielki Post jest czasem pokuty i nawrócenia. Jego główne zalecenia to post, modlitwa i jałmużna. Każde z nich szczerze wykonane, staje się kolejnym krokiem do przywrócenia jedności utraconej przez grzech i przygotowuje do przeżywania obchodów Wielkanocy. Podejmijmy też trud bardziej gruntownego oczyszczenia naszych serc.

Inne polecane wpisy