Sakrament małżeństwa

Kandydaci w celu przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni zgłosić się do biura parafialnego na trzy miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty.
 2. Aktualna metryka przyjęcia sakramentu chrztu świętego – z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem (powinno obejmować datę ślubu).
 3. Świadectwo bierzmowania.
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 5. Zaświadczenie Poradni Rodzinnej.
 6. Odpowiedni wiek – ukończony 18 rok życia. Nieletni (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą posiadać zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.
 7. Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu śmierci zmarłego małżonka, zarówno z Urzędu Stanu Cywilnego jak i z parafii zamieszkania.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące, powinno obejmować datę ślubu).
 9. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii.
 10. Dane personalne świadków ślubu:
  • imię i nazwisko
  • wyznanie
  • wiek
  • adres zamieszkania

Poradnia Życia Rodzinnego w Orzechowie przygotowująca narzeczonych do sakramentu małżeństwa:
Parafialny Doradca – mgr Eliza Krause – tel. 606737331