Home » Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa

Kandydaci w celu przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni zgłosić się do biura parafialnego na trzy miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty.
 2. Metrykę przyjęcia sakramentu chrztu świętego, aktualna – z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem (z zaznaczeniem daty ślubu).
 3. Świadectwo bierzmowania.
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 5. Zaświadczenie Poradni Rodzinnej.
 6. Odpowiedni wiek – ukończony 18 rok życia. Nieletni (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą posiadać zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.
 7. Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu śmierci zmarłego małżonka(i), zarówno z Urzędu Stanu Cywilnego jak i z parafii zamieszkania.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące, winno obejmować datę ślubu).
 9. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii.
 10. Dane personalne świadków ślubu:
  • imię i nazwisko
  • wyznanie
  • wiek
  • adres zamieszkania

Katechezy dla narzeczonych – Rejon wrzesiński

Dekanat Miejscowość / Parafia Termin Godzina Dzień
Golina Golina, MB Szkaplerznej 4 marca – 8 kwietnia 2017 19.00 sobota
Kleczew Kleczew, św. Andrzeja 5 marca – 9 kwietnia 2017   niedziela
Miłosław Biechowo 30 kwietnia – 3 czerwca 2017   niedziela
Miłosław Kołaczkowo, św. Ap. Judy i Tadeusza 3 września – 8 października 2017 20.00 niedziela
Słupca Słupca, bł. Michała Kozala 12 listopada – 17 grudnia 2017 18.00 sobota
Słupca Słupca, św. Wawrzyńca 5 marca – 9 kwietnia 2017 16.00 niedziela
Strzałkowo Strzałkowo, św. Doroty 5 marca – 9 kwietnia 2017 16.00 niedziela
Września I Września, Świętego Krzyża I część: 23 kwietnia – 7 maja

II część: 28 maja – 4 czerwca 2017

16.00 niedziela
Września I Września, Wniebowzięcia NMP i Fara 12 lutego – 19 marca 2017 16.00 niedziela
Września I Nekla, św. Andrzeja 24 września – 19 października 2017   niedziela
Września II Września, św. Jadwigi 5 marca – 9 kwietnia 2017 16.00 niedziela
Września II Września, św. Kazimierza Królewicza 10 września – 15 października 2017 16.00 niedziela
Września II Września, Świętego Ducha 21 maja – 25 czerwca 2017 15.00 niedziela
Zagórów Ląd, NMP 18 lutego – 25 marca 2017 20.00 sobota
Zagórów Ląd, NMP 14 października – 19 listopada 2017 20.00 sobota

Poradnia Życia Rodzinnego w Orzechowie przygotowująca narzeczonych do sakramentu małżeństwa:
Parafialny Doradca – mgr Eliza Krause tel. 606737331