Sakrament chrztu

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 1. Rodzice  i chrzestni! mają obowiązek uczestniczyć w katechezie chrzcielnej, która odbywa się w naszej parafii w pierwszą niedzielę miesiąca: Msza Św. o g. 11.30 i po niej zapraszamy na plebanię.  To spotkanie jest jednocześnie zgłoszeniem dziecka do chrztu oraz ustaleniem daty i godziny udzielenia tego sakramentu. Prosimy przynieść na to spotkanie ksero Aktu Urodzenia Dziecka!
 2. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych.

 Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni Ci, którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania
 2. Ukończyli 16 lat.
 3. Są katolikami, bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.
 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 5. Nie są ojcem, matką przyjmującego chrzest.
 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.
 3. Dane personalne świadków – chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania.
 4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której chrzestni zamieszkują.
 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

Rodzice i chrzestni uczestniczą w spotkaniu przed chrztem,
które odbywa się w pierwszą niedziele miesiąca – Msza Święta o godz. 11.30.