Historia

Do roku 1924 wioski Orzechowo i Pięczkowo należały do parafii Dębno nad Wartą w Archidiecezji Poznańskiej. Wierni z tych wiosek ze względu na trudności dostania się do kościoła parafialnego (nieuregulowana rzeka Warta) wnieśli petycję do Władz Duchownych o odłączenie ich z parafii Dębno, a przyłączenie do parafii w Czeszewie.

Władza Duchowna uwzględniła petycję – wpłynął na to fakt, że w roku 1903 w dzień I Komunii Św. na promie w Dębnie utonęło 9-cioro dzieci komunijnych – rzeka Warta często groziła niebezpieczeństwem powodzi.

1925 r. – właściciel Zakładu Drzewnego, pan Bolesław Bystrzycki, wybudował na terenie zakładu Kaplicę dla pracowników.

1929 r. – Stolica Apostolska wyłączyła Orzechowo i Pięczkowo z Diecezji Poznańskiej przekazując te wioski Archidiecezji Gnieźnieńskiej z dniem 10.07.1929 r.

1952 r. – Dekretem J.E. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z dnia 15.04.1952 r. Kaplica w Orzechowie została erygowana jako Kaplica Publiczna pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, a odpust ustalony na 28.08.

1968 r. – Dekretem J.E. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniu 28.03. została utworzona Vicaria Perpetua przy Kaplicy publicznej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Orzechowie. Rektorem przy kaplicy został mianowany Ks. Marian Kałążny.

1972 r. – w dniu 19.03. zostaje utworzona Parafia, w skład której wchodzą wioski: Orzechowo i Pięczkowo. Proboszczem tej Parafii zostaje Ks. Marian Kałążny – jako pierwszy proboszcz.

1976 r. – Po długich i żmudliwych staraniach parafia otrzymała pozwolenie na budowę Świątyni i budynku administracyjno-mieszkalnego.

1977 r. – Rozpoczęto budowę Świątyni. Autorem projektu był inż. Aleksander Holas z Poznania, kierownikiem robót – inż. Władysław Radziński z Wrześni.

1979 r. – 14.06. Uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego, którego dokonał Ks. Bp Jan Czerniak – Sufragan Gnieźnieński, w obecności duchowieństwa dekanatu miłosławskiego oraz sąsiednich dekanatów.

1987 r. – Uroczystego poświęcenia Świątyni dokonał 06.09. J.E. Ks Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej dla tej Świątyni poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II na Jasnej Górze podczas III pielgrzymki do Ojczyzny.

Uroczyste wprowadzenie Obrazu do nowej Świątyni odbyło się na zakończenie Misji Św. w wigilię poświęcenia Świątyni w dniu 05.09.1987.

Projekt wystroju wnętrza Świątyni wykonał inż. plastyk Pan Ireneusz Daczka z Leszna.

1992 r. – Zostaje oddana do użytku Kaplica cmentarna p.w. Chrystusa Miłosiernego.

1995 r. – Zostaje erygowana droga krzyżowa (wg. projektu pana I. Daczki).

1998 r. – Budowa dzwonnicy i sprowadzenie trzech dzwonów: Maria, Wojciech, Stanisław. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Bogdan Wojtuś podczas uroczystości odpustowych 26.08.1998 r.

2002 r. – Odnowienie elewacji i terenu wokół Świątyni.

2005 r. – 11.05. umiera Ks. Kanonik Marian Kałążny. 11.06. Proboszczem zostaje Ks. Eugeniusz Bednarek. Uroczystości wprowadzenia nowego proboszcza dokonał Ks. Bp Bogdan Wojtuś.

2009 r. – Po remoncie i rozbudowie Kaplicy w Pięczkowie Ks. Bp Bogdan Wojtuś dokonuje konsekracji nowego ołtarza i poświęcenia Kaplicy.

2011 r. – Remont prezbiterium – przeniesienie tabernakulum oraz miejsca przewodniczenia, malowanie świątyni. Zostają ufundowane nowe obrazy: Jezus Miłosierny, św. Faustyna oraz św. Jan Paweł II.  28.11 ks. Bp Bogdan Wojtuś dokonał wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II

2012 r. – 26.08. Konsekracja kościoła parafialnego w Orzechowie dokonana przez ks. prymasa Józefa Kowalczyka.

2014 r. – 1.07. Proboszczem zostaje Ks. Jarosław Kulpiński. Dotychczasowy proboszcz, Ks. Eugeniusz Bednarek, wraca na misje do Kamerunu w Afryce. Uroczystość posłania ma miejsce w obecności Ks. Bp Krzysztofa Wętkowskiego, w niedzielę 28 września.

2022 r.:

  • 1.07. – Proboszczem zostaje ks. Michał Hinz. Uroczyste wprowadzenie ma miejsce 9 lipca, na Mszy Świętej o godz. 17:00. Uroczystego wprowadzenia dokonał Dziekan Rejonu Wrzesińskiego ks. kan. Adam Zalesiak.
  • Remont prezbiterium – przeniesienie tabernakulum oraz miejsca przewodniczenia, malowanie prezbiterium.
  • 20 – 21.10 – peregrynacja cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Mszy św. przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zobacz spis księży posługujących w Parafii