Ogłoszenia Duszpasterskie i Intencje Mszalne

Msze święte w tygodniu odbywają się w dolnej kaplicy pw. św. Jana Pawła II

List pasterski ks. abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski,
na I Niedzielę Adwentu – 3 grudnia 2023 r.
Powierzył swym sługom staranie o wszystko – czuwajcie!

  1. Adwent – wierność Boga i nasza odpowiedź

Umiłowani Siostry i Bracia! Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent. Jak co roku chcemy ożywić w sobie wiarę w przyjście Pana, który narodził się w Betlejem i powróci na końcu czasów. Prosimy o łaskę dostrzegania Jego obecności pośród nas, by zwyciężać pokusę trwania w tym, co minęło i obawę przed nieznaną przyszłością. Chcemy i możemy żyć wiarą tu i teraz, w konkretnych okolicznościach i rzeczywistości.

Jak zauważa prorok Izajasz, czasem wydaje się, że Pan Bóg skrył swoje oblicze przed nami. Trudno Go odnaleźć w wymagających czy wręcz dramatycznych sytuacjach. Zdarza się, że sami błądzimy z dala od Jego dróg. Tym bardziej więc chcemy zdobyć się na szczerą adwentową modlitwę: Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą.

Słowo Boże najbliższych tygodni będzie nam przypominać, że w Chrystusie zostaliśmy wzbogaceni we wszystko. Powracajmy do tego Słowa w osobistym rozważaniu, ale także podczas Mszy świętych roratnich, przekazując ten zwyczaj najmłodszemu pokoleniu. Przystąpmy do spowiedzi i przyjmijmy przebaczenie Boga, który chce nas umacniać aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nie ma przecież nic piękniejszego niż doświadczyć, że pomimo naszych upadków Bóg jest wierny. Nie pozostawił nas samych, lecz powołał do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, jak uczy św. Paweł. Pan tak bardzo nam zaufał, obdarowując w Kościele konkretnym powołaniem. Dzisiejsza Ewangelia mówi wprost: zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. To Boże zaproszenie do wzięcia odpowiedzialności, do nawrócenia i czujności, jest skierowane do każdej i każdego z nas. Pan Jezus dobitnie podkreśla: do wszystkich mówię – czuwajcie!

  1. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

Moi Drodzy! Łatwo dystansować się od zaangażowania, a nawet identyfikowania się z Kościołem, myśląc o nim jako o instytucji dalekiej od codziennego życia. Taka postawa może wynikać z wykrzywionego obrazu Kościoła, jaki w sobie nosimy lub jaki jest nam narzucany, ale także z osobistych trudnych doświadczeń. Pomocą w zmianie tej perspektywy będzie nowy rok duszpasterski, którego hasło jest zarazem wyznaniem i deklaracją: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. To dobra okazja do ponownego odkrycia Kościoła, który nie jest tylko instytucją, lepiej lub gorzej funkcjonującą, lecz stanowi wspólnotę wiary opartą na Chrystusie.

Kościół żyje i działa w świecie, jednak zupełnie inaczej niż to proponuje świat. Kościół to miejsce obecności Boga i bliskości z braćmi i siostrami. Jak powie papież Franciszek, tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie przyoblekają się w godność Bożych dzieci. Każdy chrześcijanin jest częścią Bożej budowli, co więcej staje się Kościołem Boga. Kościół Chrystusowy to przecież także mój Kościół, nasz Kościół!

Drodzy Siostry i Bracia! W Kościele każdy jest ważny, potrzebny i wartościowy. Oczywiście, otrzymaliśmy różne powołania i charyzmaty, funkcje i posługi, wszyscy razem, ludzie świeccy wspólnie z pasterzami i osobami konsekrowanymi. Jak jednak przypomina nam papież Franciszek, nikt z ochrzczonych nie odgrywa tu drugorzędnej roli i nikt też nie jest najważniejszy. Pamiętajmy, że chrześcijaninem jest się nie tyle ze względu na to, co się mówi, ale na to, co się czyni. Bogu przecież podoba się jedynie wiara wyznawana życiem, a we wspólnocie Kościoła możemy cierpliwie się tego uczyć.

  1. Droga Świętowojciechowego Kościoła

Moi Kochani! W naszej archidiecezji mieliśmy już okazję podjąć wspomniane tematy w ramach październikowego forum duszpasterskiego, w którym uczestniczyło wielu przedstawicieli parafii i wspólnot. Dziękuję za to i serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach, które będą kontynuacją tego wydarzenia: w konferencjach i warsztatach, dniach skupienia i rekolekcjach, sympozjum o Kościele żyjącym w parafiach, a także kongresie o sakramencie małżeństwa. Ufam, że podejmując te inicjatywy, wpiszemy się jeszcze bardziej w proces synodalny trwający w Kościele.

W homilii na zakończenie rzymskiego synodu papież Franciszek zachęcał: Każdego dnia poświęcajmy czas na zażyłość z Jezusem Dobrym Pasterzem przed tabernakulum. Niech Kościół będzie adorujący: w każdej diecezji, w każdej parafii, w każdej wspólnocie niech Pan będzie adorowany! Tylko w ten sposób zwrócimy się do Jezusa, a nie do samych siebie. Dziękuję, że podejmujecie adorację Najświętszego Sakramentu, która po kolei przez cały rok odbywa się we wszystkich parafiach. Dziękuję również za kaplice adoracji, wieczyste i dzienne, powstające w naszej archidiecezji. Bardzo liczę na rozwój tego dzieła, przez które Chrystus eucharystyczny nas oczyszcza, jednoczy i uświęca.

W dniach od 9 do 16 grudnia naszemu adwentowemu czuwaniu towarzyszyć będą relikwie błogosławionej Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów z dziećmi. Będzie to okazja, aby ożywić nasze powołanie do świętości, powierzając ich wstawiennictwu radości i troski przeżywane w naszych domach. Wasi duszpasterze przekażą Wam informacje o wyznaczonych miejscach pobytu relikwii, byśmy mogli wspólnie się modlić. Już dziś serdecznie zapraszam do katedry gnieźnieńskiej w sobotę 16 grudnia, na Mszę świętą w intencji rodzin, którą będę sprawować na zakończenie peregrynacji relikwii Ulmów w naszej archidiecezji.

W nowym roku kalendarzowym będziemy obchodzić pięćdziesiątą rocznicę wyjazdu na misje pierwszych księży naszej archidiecezji. W 1974 roku, z archidiecezji gnieźnieńskiej do pracy w Papui Nowej Gwinei udali się: ks. Zbyszko Hanelt, ks. Andrzej Grzela oraz ks. Kazimierz Muszyński. Nazywamy ich „fideidonistami”, od łacińskiego zwrotu fidei donum, czyli „dar wiary” (por. encyklika Piusa XII z 1957 r.). „Fideidonista” to kapłan diecezjalny, który na określony czas udaje się do pracy misyjnej.

Ten szczególny jubileusz zachęca nas do wytrwałej modlitwy w intencji misjonarzy, a także o nowe powołania misjonarskie. Równocześnie mobilizuje nas do prośby o tak potrzebny naszym wspólnotom dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Mówiąc o tym, dziękuję wszystkim, którzy włączają się w czwartkową sztafetę modlitewną i podejmują w tej intencji dekanalne pielgrzymowanie do katedry gnieźnieńskiej. Jestem pewien, że to wołanie wyprasza dar świętości dla obecnych i przyszłych księży i seminarzystów.

Wspomnienie naszych misjonarzy kieruje moje myśli do całego Świętowojciechowego Kościoła. Pan powierzył nam, swym sługom, staranie o wszystko: o Kościół żyjący we wspólnotach i rodzinach, o młodszych i starszych, o głęboko wierzących i o tych, którzy borykają się z różnymi wątpliwościami. Czuwajmy, by rozpoznać Chrystusa przychodzącego w Słowie i sakramentach, ale także w człowieku, zwłaszcza w ubogich, cierpiących i potrzebujących. Razem z Maryją, Matką Kościoła, przyjmujmy Pana i hojnie się Nim dzielmy. U progu Adwentu, czasu oczekiwania i pogłębiania wspólnoty, z serca Wam błogosławię, zapewniam o modlitewnej pamięci i o modlitwę wszystkich Was proszę.

 † Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Spotkania przygotowujące do sakramentu chrztu:

Rodziców i Chrzestnych, którzy w najbliższym czasie pragną, by Pan Bóg przez Chrzest Święty uwolnił ich Dzieci od zmazy grzechu pierworodnego i wprowadził je do wspólnoty wierzących w Chrystusa zapraszamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszę Świętą o godz. 11.30 i potem na spotkanie w salce w dolnej części kościoła!

Uwaga! Koniecznie prosimy zabrać ksero aktu urodzenia dziecka!

Nabożeństwo Godzinek:

Pierwsza niedziela miesiąca – godz. 7:45

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy:

Środa – po Mszy Św. rozpoczynającej się o godz. 17.00

Modlitwa za zmarłych:

Niedzielne wymienianki – przed Mszą św. o godz. 10.00 w Orzechowie.