Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana Świętem Trzech Króli, symbolizuje pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12). Jest to pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansionem benedicat i zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

Dzisiejszą uroczystość uświetnił swoim śpiewem kolęd i pastorałek zespół muzyczny NatanaEL Band z parafii Szczepanowo.
Więcej informacji na temat zespołu można znaleźć na stronie zespołu NatanaEL Band.

Inne polecane wpisy