Triduum Paschalne

Wieczorem w Wielki Czwartek odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

W Wielki Piątek uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami Orzechowa, po której udaliśmy się do Kościoła na Liturgię Męki Pańskiej, aby rozważać cierpienia, czyli mękę Pana Jezusa i Jego śmierć.
Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża.

W Wielką Sobotę adorowaliśmy Pana Jezusa w Grobie Pańskim. Wczesnym rankiem została poświęcona woda, którą zabieramy do naszych domów. Natomiast po południu zostały poświęcone pokarmy, które zjemy wspólnie na śniadanie wielkanocne. Późnym wieczorem odbyła się liturgia Wigilii Paschalnej. Przed kosciołem kapłan poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie mogliśmy usłyszeć Exsultet, czyli Orędzie Wielkanocne, po którym rozpoczęła się liturgia słowa bogata w czytania. Uczestniczyliśmy tego wieczoru także w Liturgii Chrzcielnej oraz w Liturgii Eucharystycznej, którą zakończył uroczysty hymn Te Deum, a kapłan w obrzędach zakończenia wyśpiewał Alleluja.

Inne polecane wpisy