Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej

Dnia 21 i 22 października 2022r. w naszej parafii odbyła się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się już od kilku dni. W dniach 15 – 18 nasza wspólnota przeżywała czas rekolekcji, dorośli wsłuchiwali się w słowa Karmelity O. Roberta Rutkowskiego, a dzieci ze Szkoły Podstawowej Paulina O. Przemysława Kopy. W poniedziałek odbyła się także spowiedź parafialna, dzięki której z czystym sercem mogliśmy przeżywać Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiej Pani.

Przywitanie Obrazu poprzedziło krótkie nabożeństwo oczekiwania w kościele o godz. 16.45. Następnie udaliśmy się na róg ulic Kolejowej i Średzkiej, gdzie oczekiwaliśmy przybycie Obrazu w asyście Druhów Strażaków oraz Motocyklistów z naszej parafii. O godzinie 17.30 Wyruszyliśmy uroczystą procesją do kościoła, na mszę świętą, której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Matkę Boską przywitali w naszej parafii przedstawiciele Rodzin, Dzieci oraz Proboszcz ks. Michał Hinz. Podczas Mszy świętej została wygłoszona homilia Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, a także odbyło się poświęcenie nowej figury Matki Boskiej Fatimskiej. Eucharystie ubarwiał śpiew Chóru Parafialnego pw. Św. Cecylii. Od godz. 19.30 odbywało się czuwanie modlitewne przy naszej Mamie. Odmówiliśmy tajemnice radosne różańca świętego, a także o 21.00 Odśpiewany został Apel Jasnogórski oraz Litania Loretańska. Na zakończenie adoracji kopii Cudownego Obrazu, zostały odmówione w intencji powołań do służby bożej – tajemnice światła różańca świętego. O północy została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. Kanonika Adama Zalesiaka wraz z udziałem Księży pracujących w naszej parafii, a także kapłanów pochodzących z Orzechowa i Pięczkowa. Obecni byli: ks. Adam Wawrzyniak, ks. Marcin Wawrzyniak, ks. Mariusz Zawadzki, ks. Artur Janowicz, ks. Paweł Lewandowski, ks. Przemysław Tabaczka, ks. Stanisław Bezler, Kanonik ks. Adam Zalesiak, Prałat ks. Leszek Kaczmarek, ks. Jarosław Kulpiński, ks. Kazimierz Tomalik oraz ks. Wojciech Cierniak. Homilie wygłosił ks. Prałat Leszek Kaczmarek. Po Eucharystii odbyło się nocne czuwanie modlitewne, aż do godz. 7.30. O tej godzinie została odprawiona Msza Święta za Parafian. O 10.00 Odbył się uroczysty przejazd Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do Kaplicy w Pięczkowie, gdzie odmówiono tajemnice bolesne różańca świętego w intencji chorych, a także odprawiona została Msza pod przewodnictwem Ojca Dariusza z udzieleniem Sakramentu chorych. Po zakończonej Eucharystii samochód Kaplica w asyście Strażaków oraz motocyklistów wykonał przejazd ulicami Pięczkowa do Orzechowa. O 14.00 Modlitwę przed obrazem sprawowały dzieci, które zostały pobłogosławione przez ręce Proboszcza ks. Michała Hinza. Na zakończenie wizytacji obrazu w naszej świątyni została odprawiona Eucharystia, podczas której zawierzyliśmy naszą parafie Matce Bożej. Samochód Kaplica wyruszył do kolejnej parafii – Parafii Św. Mikołaja w Czeszewie.  

Fot. Paulina Klapczarek

Inne polecane wpisy