Neoprezbiter w naszej parafii

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych ale grzeszników.

– Mt 9, 12-13

15 czerwca – w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – mieliśmy zaszczyt gościć w naszej parafii neoprezbitera – ks. Andrzeja Nowickiego, który odbywał u nas swoją praktykę. Ks. Andrzej przewodniczył we mszy świętej, a po procesji eucharystycznej udzielił zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego. Parafianie licznie uczestniczyli w tej mszy, ponieważ ks. Andrzej wzbudził w nas wiele sympatii.

Inne polecane wpisy