I Komunia Święta

Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją żyć będzie na wieki. (J 6,51-58)

13 maja nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość I Komunii Św.
Wsłuchując się w Słowo Boże dzieci poznały, jak ważne jest trwanie w Panu Jezusie,
który jest winnym krzewem – a my latoroślami.
Dzieci te oraz ich rodziców polecamy modlitwom całej parafii.
Dziękujemy ks.Arturowi i Katechetkom za przygotowanie dzieci do I Komunii św.
Zaś rodzicom dziękujemy za trud przy pracach porządkowych i przygotowawczych.

Inne polecane wpisy