Druga Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: «Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie» oraz: «Król izraelski!» 
A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: 
«Nie bój się, Córo Syjońska, 
oto Król twój przychodzi, 
siedząc na oślęciu». 
Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.

J 12, 12-16

Dzisiejsza Niedziela Palmowa – Druga Niedziela Męki Pańskiej – rozpoczyna Wielki Tydzień. Liturgia dnia dzisiejszego przypomina nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który poprzedzał Jego Mękę i Śmierć na krzyżu. Dziś w kościołach na całym świecie czyta się Mękę Pańską oraz święci się przyniesione do kościoła palmy – symbol odradzającego się życia. Palmy, które można kupić w kościele wykonała Służba Liturgiczna.

Inne polecane wpisy